Styrelsen

Styrelsen i Hällevadsholms folkets hus.

Fredrik Sörqvist, ordförande
Ingrid Sörqvist, kassör
Övriga ledamöter:
Mikaela Johansson
André Svedberg
Staffan Hedin

Suppleanter:
David Olsson
Johanna Hedlund