Styrelsen

Styrelsen i Hällevadsholms folkets hus.

Fredrik Sörqvist, ordförande
Ingrid Sörqvist, kassör
Övriga ledamöter:
Sofia Zätermyr
André Svedberg
Staffan Hedin

David Olsson

Marielle Sandsten