Hyresregler

Hällevadsholms Folkets Hus
Hyreskontrakt med hyresregler

 • Tillställningen och musiken slutar kl 01:00
 • Max 150 personer i lokalen.
 • Lokalerna skall städas efter tillställningen. Glöm inte utsidan.
 • Borden skall torkas av och ställs tillsammans med stolarna på dess plats.
 • Porslinet diskas och ställs på dess plats.
 • Soporna sorteras. Glas burkar mm lämnas på miljöstationen vid Högalidsvägen. Övriga sopor läggs i soptunnan utanför Folkets Hus.
 • All skadegörelse som orsakas av hyresgästen och dennes gäster skall ersättas.
 • Man måste vara 25 år för att hyra folkets hus och den personen skall vara närvarande på tillställningen.
 • Om man ska ha tillställning med inträde måste det finnas två vakter med behörighet.
 • Det är bara den som skrivit på hyreskontraktet som får hämta ut nyckeln.
 • Nyckeln lämnas på Gulf senast kl 12:00 dagen därpå.
 • Det ligger på hyresgästen att se till att fönster och dörrar är stängda och låsta efter hyrestillfället.
 • Hyresgästen skall försäkra sig om var nödutgångarna finns och att de inte är blockerade.
 • Lämna lokalen i det skick du vill den skall vara när du kommer.
 • För allas trevnad respektera dess regler. Tänk på att Hällevadsholms Folkets Hus drivs med ideella arbetsinsatser.
 • Föreningen förbehåller sig rätten att ta ut en despotionsavgift på 5000kr om det bedöms nödvändigt. Vid ej ordentlig städning behåller vi delar av despotionen.
 • Jag har tagit del och accepterar ovanstående regler.

Ansvarig hyresgäst: ……………………………… Telefon: ………………