Styrelsen

Ordförande:

Fredrik Sörqvist

Kassör:

Ingrid Sörqvist

Övriga ledamöter:

Sofia Zätermyr
André Svedberg
Staffan Helin
David Olsson
Marielle Sandsten