Styrelsen

Ordförande:

Karl Anders Andersson

Kassör:

Helena Samuelsson

Övriga ledamöter:

Sofia Zätermyr
Ester Samuelsson
Staffan Helin
David Olsson
Marielle Sandsten